Du som har kjøpt billettar til konsertar som vart flytta pga. Corona-pandemien, skal nytte dei same billettane til den nye datoen. Vi har fått nye datoar til det meste, og håpar å få på plass dei siste arrangementa innan kort tid. Det einaste som er endra på billetten er dato og i enkelte tilfelle klokkeslettet. Takk for tolmodigheita, og hjarteleg velkommen når den tid kjem.  Kinobillettar kan kjøpast unummerert på nett og kinoverten vil plassere deg i trygg avstand frå andre.

Publisert
23. juni 2020
Skrevet av
Daglig Leiar