Untitled 1155  

Barnas dag // Skrangleorkester

I år som i fjor kastar vi slipset og inviterar til barnas dag! Denne gangen med vårt eget skrangleorkester.

Alle visningar

Beklager, ingen bilettar tilgjengeleg for kjøp på nett.

Barnas dag // Skrangleorkester

I år som i fjor kastar vi slipset og inviterar til barnas dag! Denne gangen med vårt eget skrangleorkester.


Jau, du las riktig. Vi samlar saman alt av trommer, tønner, komfyrar og alt som lagar lyd. Kombinert med 100 trommestikker blir det trøkk når barna sjølve skal lage en egen melodi med hjelp av Flyndrefanen sjølv; Vegard Johansen og spele konsert for foreldra på slutten av dagen. Framføringa blir tatt opp og alle deltagarane skal få med seg låta heimatt!

Det blir mogelegheit for teikning og omvisning for du som foretrekk det.

Pølse m/brød og saft er inkludert i festen og kaffi til dei vaksne meia dei ventar på tiårets tøffaste konsert. Alternativ mat blir også ordna.